Pobytové služby

POBYTOVÉ SLUŽBY


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Víkendové pobyty pořádáme pro klienty Nadačního fondu KOMETA, pro jejich rodiče a sourozence.

Celé tři dny jsou koncipovány jako rodinný pobyt, kdy je o dítě postaráno v rámci připraveného denního zábavně-vzdělávacího programu, zatímco rodina může využít volného času k procházkám či relaxaci. Pobyt je realizován ve dvou termínech, pro mladší a pro starší děti, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a zájmům.

Jeho cílem je zajištění smysluplného programu pro děti, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností v oblasti sociální komunikace a integrace, ale také umožnit odlehčení rodinám se starostí o jejich dítě s autismem.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

 

VÍKENDOVÉ POBYTY 2023 

Místo: Kořenec 174, Boskovice, Kořenec Golf & Ski Resort – PYTHAGOR Golf Hotel*** (www.korenec-golf.cz/cz/m/hotel)

Termíny: 

1. skupina (7. 5. – 9. 5. 2023)

  • děti od 4 do cca 10 let – pouze věk však není rozhodující
  • děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebují asistenci a individuální přístup

2.  skupina (16. 6. – 18. 6. 2023)

  • děti od 10 let – pouze věk však není rozhodující
  • děti, které jsou na tom komunikačně lépe, jsou samostatnější.

Víkendový pobyt je určen také pro rodiče (pečující) a sourozence, kterým rovněž připravíme zajímavý program.

Cena:

  • dítě s PAS a sourozenec do 15 let –  2 300 Kč
  • sourozenec od 15 let a dospělá osoba – 2 700 Kč

Do registračního formuláře na našich webových stránkách prosím uveďte pouze jméno dítěte s PAS a jednoho z rodičů. V případě, že Vás pojede více (sourozenci či oba rodiče), tuto skutečnost včetně dalších podrobností, budete následně uvádět do přihlášky, která Vám bude zaslána až po registraci.

Kapacita:

1. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

2. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

Strava: zajištěna formou plné penze včetně svačin a pitného režimu pro děti s PAS

Doprava: vlastní

Program: 

Děti s PAS

Připravujeme aktivity, které pomohou dětem v jejich vzdělávání, ale i v mentálním a fyzickém rozvoji. V době společných aktivit se o děti postarají asistenti z řad studentů, kteří je provází celým programem, motivují k činnosti a dopomáhají při realizaci aktivit. Ty budou rozděleny do několika oblastí a přizpůsobeny našemu cíli –  rozvoji deficitních oblastí spojených s PAS. Některé aktivity směřujeme pohybově a zaměřujeme zejména na rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace, kooperace a komunikace. Součástí programu budou i kreativní činnosti nápomocné pro rozvoj smyslů, představivosti a hry u dětí. Nebudou chybět ani činnosti, kdy si můžou děti vyzkoušet nácvik různých sociálních dovedností. Připravujeme také terapeutické aktivity, kdy si děti můžou odpočinou a chvíli relaxovat.

Pro sourozence dětí s PAS

Sourozenci se mohou účastnit programu s společně s dětmi s PAS nebo strávit čas s rodiči. Rádi bychom sourozencům dětí s PAS nabídli možnost sdílet své zážitky, pocity a navazovat nová přátelství.

Pro rodiče či prarodiče dětí s PAS

Pečujícím také připravíme různé dobrovolné aktivity. Hlavně bychom chtěli na víkendovém pobytu vytvořit pro rodiče bezpečný prostor, kde můžou sdílet své radosti i starosti s dalšími rodiči a odborníky.