Pobytové služby

POBYTOVÉ SLUŽBY


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

 

Při účasti na pobytových službách je nutné se řídit aktuálními platnými opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19.

Plné znění aktuálních protiepidemických opatření k nahlédnutí ZDE

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstské tábory realizujeme v prostorách Winning Group Areny, a jejich náplní je zajištění plnohodnotného programu pro děti s autismem za pomocí osobních asistentů. Tábory realizujeme ve dvou termínech, pro mladší a pro starší děti. Věku a schopnostem dětí je také uzpůsobeno téma a plánované aktivity.

Tábor probíhá o prázdninách po dobu pěti pracovních dní, a je koncipován formou každodenní docházky. Děti procházejí týdenním tematickým celkem, rozděleným do strukturovaných aktivit v jednotlivých dnech. Zábavnou a herní formou tak mají možnost rozvíjet psychické a fyzické dovednosti v deficitních oblastech spojených s PAS. 

V rámci programu trávíme čas nejen v prostorách Areny, ale také mimo ni, například návštěvou JumpParku, VIDA! Science centra či obory Holedná.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

VÍKENDOVÉ POBYTY

Víkendové pobyty pořádáme pro rodiny s dětmi s autismem na různá témata. Pobyty jsou koncipovány jako zábavně – vzdělávací pro děti a jejich sourozence, kterým jsou zajištěni asistenti a program. Tím pádem je pak víkend odpočinkový pro rodiče, kteří mají díky zaměstnancům a asistentům zajištěnou péči o děti. 

Víkendový pobyt je koncipován jako rodinný pobyt, kdy je o dítě postaráno v rámci připraveného denního programu, zatímco rodina může využít volného času k procházkám či relaxaci. Pobyt je realizován ve dvou termínech, pro mladší a pro starší děti, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a zájmům. 

Jeho cílem je zajištění smysluplného programu pro děti, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností v oblasti sociální komunikace a integrace, ale také umožnit odlehčení rodinám se starostí o jejich dítě s autismem. 

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.


Víkendový pobyt 2022

Vodní svět

 

Místo: Pasohlávky, CK Pálava resort – Villa Marcus a Penzion Kometa (https://www.ckpalava.cz/)

Téma: Vodní svět

Termíny: 

1. skupina (6.5. – 8.5. 2022)

  • děti od 4 do cca 10 let – pouze věk však není rozhodující
  • děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebují asistenci a individuální přístup

2.  skupina (13.5. – 15.5.2022)

  • děti od 10 let – pouze věk však není rozhodující
  • děti, které jsou na tom komunikačně lépe, jsou samostatnější.

Víkendový pobyt je určen také pro rodiče (pečující) a sourozence. Program bude zajištěn i pro sourozence a pro rodiče přednáška či workshop.

Cena:

  • dítě s PAS – 500 Kč
  • sourozenec do 15 let – 1500 Kč
  • sourozenec od 15 let a dospělá osoba – 2000 Kč

Do registračního formuláře na webu prosím uveďte pouze jméno dítěte s PAS a rodiče. V případě, že Vás pojede víc (sourozenci či více rodičů), tuto skutečnost včetně dalších podrobností, budete následně uvádět do přihlášky, která Vám bude zaslána až po registraci.

Kapacita:

1. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

2. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

Strava: zajištěna formou plné penze včetně svačin a pitného režimu pro děti

Doprava: vlastní

Program: 

Děti s PAS

Budou připraveny specifické aktivity, které jim pomůžou v jejich vzdělávání, ale i mentálním a fyzickém rozvoji. Celou dobu pobytu se o děti budou starat asistenti, kteří je budou doprovázet programem, motivovat k činnosti a dopomáhat při realizaci aktivit. Aktivity budou rozdělené na několik oblastí a všechny budou přizpůsobeny našemu cíli –  rozvoji psychické a fyzické dovednosti v deficitních oblastech spojených s PAS. Některé aktivity budou pohybové a budou zaměřeny zejména na rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace, kooperace a komunikace. Součástí programu budou i kreativní činnosti nápomocné pro rozvoj smyslů, představivosti a hry u dětí. Nebudou chybět ani činnosti, kdy si můžou děti vyzkoušet nácvik různých sociálních dovedností. Připraveny budou ale také terapeutické aktivity, kdy si děti můžou odpočinou a chvíli relaxovat.

Pro sourozence dětí s PAS

Sourozenci se můžou účastnit programu s společně s dětmi s PAS. Budou ale připraveny různé dobrovolné aktivity, nejen odpočinkové, ale také poradenské. Rádi bychom sourozencům dětí s PAS nabídli v rámci pobytu především psychologické poradenství, možnost sdílet své zážitky a dozvědět se, jak se vypořádat s diagnózou svého sourozence s PAS a jejím přijetím prostřednictvím workshopu vedeného odborným pracovníkem.

Pro rodiče či prarodiče dětí s PAS

Budou také připraveny dobrovolné aktivity, které budou zahrnovat nejen odpočinek, ale také vzdělávání potřebné pro jejich pečující roli. Rádi bychom jim předali v rámci plánovaných workshopů nové poznatky, které jim můžou pomoci s péči o jejich děti s PAS. Taktéž bychom chtěli vytvořit na víkendovém pobytu pro rodiče bezpečný prostor, kde můžou sdílet své starosti s dalšími rodiči a odborníky.