Informace o zpracování osobních údajů

1) Souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme v souladu se zákonem. Podpisem souhlasíte se zpracováním a uložením Vašich osobních údajů, jakož i osobních údajů Vašeho dítěte v souvislosti s využitím služeb Modrá pomáhá, z.s. Modrá pomáhá, z.s. se zavazuje v souladu s ohledem na potřebu dodržování a realizaci práv a povinností upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že osobní údaje zachycené na listinách budou uchovávány v šanonech v uzamykatelných skříních. Osobní údaje zachycené v elektronické podobě budou uchovávány v zabezpečené elektronické databázi

 

2) Souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamu

 

V rámci akcí pořádaných Modrá pomáhá, z.s. pořizujeme fotografie a videozáznamy. Tímto Vás prosíme o vyjádření souhlasu s pořizováním fotografií a videozáznamů v rámci těchto akcí, s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci Modrá pomáhá, z.s. (např. v tisku, na internetu, propagačních materiálech, atp.)

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů dodržujeme při zveřejňování fotografií a videí:

– neuvádíme jméno a příjmení ani jiné osobní údaje

 

– materiály slouží výhradně pro potřeby Modrá pomáhá, z.s. (nejsou poskytované jiným subjektům)