Ostatní služby

OSTATNÍ SLUŽBY


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na d.kmentova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle 778 976 811.

 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA V RŮŽOVÉM SADU

Další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu terapeutický účinek, je návštěva chráněné dílny V růžovém sadu, z.ú. Jedná se o dřevodílnu s originálním výrobním programem s převahou ruční práce, kde nejčastěji vyrábí hračky a většina zaměstnanců má mentální handicap,

Mimo příjemné atmosféry, pozitivních zaměstnanců si děti vždy odvezou vlastnoručně vyrobenou originální hračku. Pro rodiče je to navíc ukázka možného pracovního, a především smysluplného uplatnění dětí s autismem, protože i tací v této dílně pracují. K dispozici jsou jim zkušení asistenti, ale přítomni můžou být i rodiče.

Místo: V růžovém sadu, z.ú., Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna

Termín: bude upřesněn

Čas: bude upřesněn

Cena: bude upřesněna

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.