Terapie

TERAPIE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

Všechny dotazy ohledně terapií a kroužků směřujte na Bc. Adélu Ročkovou, a.rockova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle 734 359 746.

 

ARTE AKTIVITY

Arte aktivity jsou inspirovány arteterapií, která by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu než o výsledný produkt.

Místo: Winning Group Arena, prostory Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (pondělí)

JARNÍ KURZ – březen – červen (pondělí)

Čas: 

15:00-16:00 hod (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující
 • úkoly, jež jsou snazší na pochopení i provedení, děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebuji asistenci

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let
 • pro děti komunikačně lépe vybaveny, pochopí a zvládnou i složitější postup a jsou více soběstačné

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: asistence zajištěna, rodiče tedy nemusí být přítomni

Kapacita:

15:00-15:55 (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

16:00-17:00 (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

Počet lekcí: 10 (9 lekcí + 1. zkušební lekce zdarma)

Termíny lekcí:

  1. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6. (náhradní za 27. 3.)

Cena: 1350/lekce,- Kč

Lektor: Františka Dvořáková

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                     


CANISTERAPIE

Neboli terapie psím dotykem. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.

Děti se s pejsky seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.

Místo: Winning Group Arena, prostory Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (středa)

JARNÍ KURZ – březen –  červen (středa)

Čas:

15:00-15:55 hod (1. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: na canisterapii je zajištěna asistence, rodiče tedy nemusí být přítomni

Kapacita:

 • 1. skupina – 6 dětí
 • 2. skupina – 6 dětí

Počet lekcí: 14 (13 lekcí + 1 zkušební lekce zdarma)

Cena: 1950Kč/kurz

Termíny lekcí:

8. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6.

Lektor: Klára Kotolová

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                       


MUZIKOHRÁTKY

Muzikohrátky jsou inspirovány muzikoterapií, kterou chápeme jako profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjena komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat. Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.

Program bude rozdělen na dvě části – aktivní (společné muzicírování, zpěv a pohyb) a receptivní (poslech hudby, zklidnění, relaxace).

Místo: Winning Group Arena, Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden 

JARNÍ KURZ – březen – červen 

Čas:

15:00-15:55 hod (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

Cena: 1500Kč/kurz

Termíny lekcí: 10 (zkušební lekce již proběhla)

  1. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 1. 6.

Lektor: Bc. Adéla Ročková

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.