Terapie

TERAPIE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

 

Při návštěvě terapií je nutné se řídit aktuálními platnými opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19.

Plné znění aktuálních protiepidemických opatření k nahlédnutí ZDE

 

ARTETERAPIE

Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu než o výsledný produkt.

Lekce arteterapie jsou řízené dle strukturovaného učení, kdy je dětem předem sdělen plán hodiny, aby věděly, co je čeká. V rámci hodiny děti nejen vytváří, ale také hrají psychomotorické hry. 

Místo: Winning Group Arena, prostory Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (pondělí)

JARNÍ KURZ – březen – červen (pondělí)

Čas: 

15:00-16:00 (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující
 • úkoly, jež jsou snazší na pochopení i provedení, děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebuji asistenci

16:00-17:00 (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let
 • pro děti komunikačně lépe vybaveny, pochopí a zvládnou i složitější postup a jsou více soběstačné

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: na arteterapii je zajištěna asistence, rodiče tedy nemusí být přítomni

Kapacita:

 • 1. skupina – 5 dětí
 • 2. skupina – 5 dětí

Počet lekcí: 13

Termíny lekcí: 3.10., 10.10., 17.10., 31.10., 7.11., 14.11., 24.11., 28.11., 5.12., 12.2., 19.12., 9.1., 16.1.

Cena: 1300,- Kč

Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                     


CANISTERAPIE

Neboli terapie psím dotykem. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.

Děti se s pejsky seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.

Místo: Winning Group Arena, prostory Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (středa)

JARNÍ KURZ – březen –  červen (středa)

Čas:

15:00-16:00 (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

16:00-17:00 (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: na canisterapii je zajištěna asistence, rodiče tedy nemusí být přítomni

Kapacita:

 • 1. skupina – 6 dětí
 • 2. skupina – 8 dětí

Počet lekcí: 15

Cena: 1500,- Kč

Termíny lekcí: 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11, 7.12., 14.12., 21.12., 4.1., 11.1., 18.1., 25.1.

Lektor: Klára Kotolová

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                       


MUZIKOTERAPIE (V TOMTO POLOLETÍ SE NENABÍZÍ)

Muzikoterapie znamená profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjena komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat. Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin a jsou předem seznámeny s programem. Muzikoterapie vedená PhDr. Andreou Mikotovou, Ph.D. bude rozdělena na dvě části – aktivní (společné muzicírování, zpěv a pohyb) a receptivní (poslech hudby, zklidnění, relaxace).

Místo: Winning Group Arena, Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (V TOMTO POLOLETÍ SE NENABÍZÍ)

JARNÍ KURZ – březen – červen (V TOMTO POLOLETÍ SE NENABÍZÍ)

Čas: 15:00-16:00 (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

16:15-17:15 (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

Cena: 100 Kč,- za lekci (platí se za celý kurz po první zkušební lekci, která je zdarma)

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.