Terapie

TERAPIE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

Všechny dotazy ohledně terapií a kroužků směřujte na Bc. Adélu Ročkovou, a.rockova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle 734 359 746.

ARTE AKTIVITY

Arte aktivity jsou inspirovány arteterapií, která by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu než o výsledný produkt.

Místo: Modrá pomáhá, z. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (Winning Group Arena)

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (pondělí)

JARNÍ KURZ – únor– květen (pondělí)

Čas: 

15:00-16:00 hod (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující
 • úkoly, jež jsou snazší na pochopení i provedení,
 • určeno dětem, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebují asistenci

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let
 • pro děti komunikačně lépe vybavené, pochopí a zvládnou i složitější postup a jsou více soběstačné

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: asistence zajištěna, rodiče nejsou na terapii přítomni

Kapacita:

 • 1. skupina – 5 dětí
 • 2. skupina – 5 dětí

Počet lekcí: 13 (12 lekcí + 1. zkušební lekce zdarma)

(Zkušební lekce je zdarma a proběhne během prvního vypsaného termínu. Pokud budete chtít z jakéhokoliv důvodu Vaše dítě z kroužku odhásit, kontaktujte prosím Bc. Adélu Ročkovou zasláním emailu o zrušení registrace. Pokud tomu tak neučiníte, budeme předpokládat, že máte o kroužek zájem a po zkušební lekci Vám zašleme fakturu pro uhrazení kroužku)

Termíny lekcí: 

12. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3. (zrušeno), 18. 3. (zrušeno), 25. 3. (zrušeno), 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5. (náhradní za 11.3.), 27. 5. (náhradní za 18. 3.). 3. 6. (náhradní za 25. 3.) 2024

Cena: 1800 Kč/kurz

Lektor: Bc. Františka Dvořáková

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému (https://modrapomaha.cz/registrace/), a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

               


CANISTERAPIE

Neboli terapie psím dotykem. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku sociálních situací.

Děti se s pejsky seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.

Místo: Modrá pomáhá, z. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (Winning Group Arena)

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (středa)

JARNÍ KURZ – únor –  květen (středa)

Čas:

15:00-15:55 hod (1. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

Pokud si nejste jistí s výběrem správné skupiny, je možnost konzultovat s Bc. Adélou Ročkovou nebo přímo s lektorkou na první zkušební lekci.

Upozorňujeme, že pokud se minimální počty dětí ve skupinách nenaplní, bude se nabízet pouze jedna společná skupina, jejíž čas Vám upřesníme.

Asistence: na canisterapii je zajištěna asistence, rodiče nemusí být na terapii přítomni

Kapacita:

 • 1. skupina – 6 dětí
 • 2. skupina – 6 dětí

Počet lekcí: 13 (12 lekcí + 1. zkušební lekce zdarma)

(Zkušební lekce je zdarma a proběhne během prvního vypsaného termínu. Pokud budete chtít z jakéhokoliv důvodu Vaše dítě z kroužku odhásit, kontaktujte prosím Bc. Adélu Ročkovou zasláním emailu o zrušení registrace. Pokud tomu tak neučiníte, budeme předpokládat, že máte o kroužek zájem a po zkušební lekci Vám zašleme fakturu pro uhrazení kroužku)

Cena: 1800 Kč/kurz

Termíny lekcí: 

14. 2., 21. 2., 28. 2., 6. 3. (zrušeno), 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4. (zrušeno), 24.4., 15. 5., 22. 5., 29. 5. (náhradní termín za 6. 3.), 5. 6. (náhradní za 17. 4.) 2024

Lektor: Klára Kotolová

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému (https://modrapomaha.cz/registrace/), a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                   


MUZIKOHRÁTKY

TENTO KURZ NEBUDE V OBDOBÍ – JARNÍ POLOLETÍ 2024 REALIZOVÁN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Muzikohrátky jsou inspirovány muzikoterapií, kterou chápeme jako profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjena komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat. Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.

Program bude rozdělen na dvě části – aktivní (společné muzicírování, zpěv a pohyb) a receptivní (poslech hudby, zklidnění, relaxace).

Místo: Modrá pomáhá, z. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (Winning Group Arena)

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden 

JARNÍ KURZ – únor – květen NENÍ VYPSÁN!

Čas:

15:00-15:55 hod (1. skupina)

 • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci
 • objevování hudebních nástrojů, sociální interakce, rytmizace, relaxace

16:00-17:00 hod (2. skupina)

 • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější
 • zpívání písní s kytarou, hraní na hudební nástroje

Cena:

Počet lekcí: –

(Zkušební lekce je zdarma a proběhne během prvního vypsaného termínu. Pokud budete chtít z jakéhokoliv důvodu Vaše dítě z kroužku odhásit, kontaktujte prosím Bc. Adélu Ročkovou zasláním emailu o zrušení registrace. Pokud tomu tak neučiníte, budeme předpokládat, že máte o kroužek zájem a po zkušební lekci Vám zašleme fakturu pro uhrazení kroužku)

Termíny lekcí:

10. 10. (zrušeno kvůli nemoci), 17. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 9. 1., 16. 1., 23. 1. (náhradní za 10. 10.)

! Jarní kurz není vypsán 

Lektor: Bc. Adéla Ročková

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.