Terapie

TERAPIE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na d.kmentova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle 778 976 811.

 

Při návštěvě terapií je nutné se řídit aktuálními platnými opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19.

Plné znění aktuálních protiepidemických opatření k nahlédnutí ZDE

 

ARTETERAPIE

Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu než o výsledný produkt.

Lekce arteterapie jsou řízené dle strukturovaného učení, kdy je dětem předem sdělen plán hodiny, aby věděly, co je čeká. V rámci hodiny děti nejen vytváří, ale také hrají psychomotorické hry. Arteterapií děti provází Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková.

Místo: Winning Group Arena, Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (pondělí)

JARNÍ KURZ – březen – červen (pondělí)

Čas: 15:00-16:00 (1. skupina)

  • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující
  • úkoly, jež jsou snazší na pochopení i provedení, děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebuji asistenci)

16:15-17:15 (2. skupina)

  • děti od 8 do 18 let
  • pro děti komunikačně lépe vybaveny, pochopí a zvládnou i složitější postup a jsou více soběstačné

Cena: 100 Kč,- za lekci (platí se za celý kurz po první zkušební lekci, která je zdarma)

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                     

 

CANISTERAPIE

Neboli terapie psím dotykem. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.

Terapie, kterou naše klienty provází  Děti se s pejsky seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.

Místo: Winning Group Arena, Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

Termín:

PODZIMNÍ KURZ (nenabízí se)

JARNÍ KURZ – březen –  červen

Čas:

Cena: 100 Kč,- za lekci (platí se za celý kurz po první zkušební lekci, která je zdarma)

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

                       

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie znamená profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjena komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat. Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin a jsou předem seznámeny s programem. Muzikoterapie vedená PhDr. Andreou Mikotovou, Ph.D. bude rozdělena na dvě části – aktivní (společné muzicírování, zpěv a pohyb) a receptivní (poslech hudby, zklidnění, relaxace).

Místo: Winning Group Arena, Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Termín:

PODZIMNÍ KURZ – říjen – leden (úterý)

JARNÍ KURZ – březen – červen (úterý)

Čas: 15:00-16:00 (1. skupina)

  • děti od 4 do cca 8 let – pouze věk však není rozhodující, určeno pro děti méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, které potřebují asistenci

16:15-17:15 (2. skupina)

  • děti od 8 do 18 let – určena pro starší děti, lépe motoricky vybaveny, komunikativní, samostatnější

Cena: 100 Kč,- za lekci (platí se za celý kurz po první zkušební lekci, která je zdarma)

Organizační pokyny: Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.