Nejmenší děti (do 5 let)

Aktivity pro děti s PAS do 5 let


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu o kurz kontaktuje na l.stanickova@modrapomaha.cz, 603 581 897 

 

JáSám – jásám, co všechno zvládám já sám!

Setkání rodičů s dětmi od 2 do 4 let nad tématy blízkými dětem a přesto z reálného světa.

Kurz je přizpůsoben dětem s PAS, inspirován Montessori filosofií, respektujícím přístupem, láskou i rozumem vytvořený Mgr. Bc. Ivanou Procházkovou.

Každé setkání se skládá z jednotlivých bloků. Propracovaným střídáním aktivit a podnětným prostředím se děti učí prodlužovat dobu své pozornosti ve věku, kdy se pozornost naplno rozvíjí. Setkávání umožňují dětem kontakt s vrstevníky v chráněném prostředí. Kurz přináší inspiraci pro rodiče díky způsobu práce, využitím běžných předmětů, které nás oklopují a jsou pro děti zajímavé. Lekce na sebe nenavazují, ale mají vždy stejnou strukturu, čímž dětem i rodičům pomáhají  lépe se zorientovat. Nechybí představení hlavního tématu, slovní zásoby, společná aktivita, samostatná práce s pomůckami k rozvoji jemné motoriky, arte chvilka, pohybová aktivita a odpočinek. Rodič si z každé lekce odnese spoustu tipů na jednoduché praktické aktivity, které může s dítětem využívat i v domácím prostředí. Vhodné i pro neverbální děti.

Místo: Modrá pomáhá, z. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (Winning Group Arena)

Termín:

  • JARNÍ KURZ – duben – květen (úterý)

Čas: 9:00 – 10:00 (terapie), 10:00 – 11:00 (herna + konzultace s rodiči)

Kapacita: 5 dětí

Počet lekcí: 7 lekcí

Termíny lekcí: 

9.4., 16.4., 23.4., 30.4. (zrušeno), 7.5., 14.5., 21.5., 28. 5. (náhradní za 30. 4.) 2024

Cena: 1050 Kč/kurz

Lektor: Mgr. Lenka Staníčková

Upozornění: Kurz je možné absolvovat pouze po dobu 1,5 roku.

Organizační pokyny:  Po registraci Vám přijde potvrzovací e-mail, prosím kontrolujte nevyžádanou poštu – často padá do spamu. Veškeré organizační pokyny a informace ke kurzu vč. konkrétních termínů budou zaslány všem přilášeným prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému (https://modrapomaha.cz/registrace/), a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.