Víkendové pobyty

Víkendové pobyty

na téma:

„ŠKOLA ČAR A KOUZEL“


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

Pro nové klienty – registrace: i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle +420 603 581 897.

Pro stávající klienty – informace: l.stanickova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle +420 734 359 746.

KAPACITA PRO ROK 2024 NAPLNĚNA! DĚKUJEME ZA VELKÝ ZÁJEM. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Víkendové pobyty pořádáme pro klienty Nadačního fondu KOMETA, pro jejich rodiče a sourozence.

Celé tři dny jsou koncipovány jako rodinný pobyt, kdy je o dítě postaráno v rámci připraveného denního zábavně-vzdělávacího programu, zatímco rodina může využít volného času k procházkám či relaxaci. Pobyt je realizován ve dvou termínech, pro mladší a pro starší děti, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a zájmům.

Cílem je zajištění smysluplného programu pro děti, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností v oblasti sociální komunikace a integrace, ale také umožnit odlehčení rodinám se starostí o jejich dítě s autismem.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

 

VÍKENDOVÉ POBYTY 2024 

Místo: Kořenec 174, Boskovice, Kořenec Golf & Ski Resort – PYTHAGOR Golf Hotel*** (www.korenec-golf.cz/cz/m/hotel)

Termíny: 

(V případě pochybností o výběru skupiny neváhejte kontaktovat Lenku Staníčkovou l.stanickova@modrapomaha.cz nebo Adélu Ročkovou a.rockova@modrapomaha.cz)

1. skupina (14. 6. – 16. 6. 2024)

    • děti od 5 do cca 10 let – pouze věk však není rozhodující
    • děti, které jsou méně motoricky zdatné s problémy v oblasti komunikace či sebeobsluhy, potřebují asistenci a individuální přístup

2.  skupina (21. 6. – 23. 6. 2024)

    • děti a dospívající od 10 let do 18 let
    • děti, které mají funkčně nastavený komunikační systém (verbální, piktogramy, znaky, komunikační deník), nejsou agresivní a mají zvládnuté základní návyky sebeobsluhy (WC, oblékání, pití).

Na oba víkendové pobyty zajišťujeme dostatečný počet asistentů, dle aktuálních potřeb.

Víkendový pobyt je určen také pro rodiče (pečující) a sourozence, kterým rovněž připravujeme zajímavý program.

Do registračního formuláře na našich webových stránkách prosím uveďte pouze jméno dítěte s PAS a jednoho z rodičů. V případě, že Vás pojede více (sourozenci či oba rodiče), budete tuto skutečnost, včetně dalších podrobností, uvádět až do přihlášky, která Vám bude zaslána po registraci a potvrzení účasti.

Kapacita:

1. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

2. termín – 12 dětí s PAS a jejich rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) + 4 náhradníci (pokud se přihlásíte jako náhradníci, budete o této skutečnosti informováni)

Strava: zajištěna formou plné penze včetně svačin a pitného režimu pro děti s PAS a sourozence.

Doprava: vlastní

Cena: 

Dítě do 17 let včetně – 2 500,-

Dospělý – 2 900,-

V ceně je zahrnuto:  strava (plná penze), ubytování + pobytový poplatek.

Program: 

Děti s PAS

Připravujeme aktivity, které pomohou dětem v jejich vzdělávání, ale i v mentálním a fyzickém rozvoji. V době společných aktivit se o děti postarají asistenti z řad studentů, kteří je provází celým programem, motivují k činnosti a dopomáhají při realizaci aktivit. Ty budou rozděleny do několika oblastí a přizpůsobeny našemu cíli –  rozvoji deficitních oblastí spojených s PAS. Některé aktivity směřujeme pohybově a zaměřujeme zejména na rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace, kooperace a komunikace. Součástí programu budou i kreativní činnosti nápomocné pro rozvoj smyslů, představivosti a hry u dětí. Nebudou chybět ani činnosti, kdy si můžou děti vyzkoušet nácvik různých sociálních dovedností. Připravujeme také terapeutické aktivity, kdy si děti můžou odpočinou a chvíli relaxovat.

Pro sourozence dětí s PAS

Sourozenci se mohou účastnit programu společně s dětmi s PAS nebo strávit čas s rodiči. Rádi bychom sourozencům dětí s PAS nabídli možnost sdílet své zážitky, pocity a navazovat nová přátelství.

Pro rodiče či prarodiče dětí s PAS

Pečujícím také připravíme různé dobrovolné aktivity. Hlavně bychom chtěli na víkendovém pobytu vytvořit pro rodiče bezpečný prostor, kde můžou sdílet své radosti i starosti s dalšími rodiči a odborníky.