O nás

Základní informace


Modrá pomáhá, z.s. vznikl v roce 2021 jako organizace doplňující a navazující na služby dlouhodobě fungujícího Nadačního fondu KOMETA.

Modrá pomáhá, z.s. byl založen pod hlavičkou Kometa Group, a.s. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 27798 .

 

Představenstvo

Předseda – Renata Zabranská

Členové:

Nadační fond KOMETA

KOMETA GROUP, a.s.

Nadace KOMETA dětem

 

Sídlo a fakturační adresa: Křídlovická 911/34, Brno 603 00

Korespondenční adresa: Modrá pomáhá, z.s., Křídlovická 911/34, Brno 603 00

 

Vize a cíle


Organizaci jsme založili, abychom mohli efektivně reagovat na poptávku a potřeby osob s poruchou autistického spektra.  S ohledem na navyšující se počet diagnostikovaných dětí, tak máme možnost rozšiřovat nabídku služeb a navyšovat kapacity.

Modrá pomáhá chce nejen dětem, ale i dospělým s diagnózou poruchy autistického spektra žijících na území Jihomoravského kraje nabízet své služby. Jedná se zejména o volnočasové aktivity, terapie, sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem či semináře, workshopy a setkávání pro rodiče a širokou veřejnost. Veškeré informace o nabídce služeb najdete ZDE.

Přínosem pro klienty jsou také nově připravené prostory na adrese Křídlovická 34 (ve Winning Group Areně), které budou lépe vybaveny a uzpůsobeny potřebám osob s autismem. V nich probíhá většina terapií a aktivit. Do budoucna plánujeme rozšíření nabídky služeb a s ohledem na možnosti i navýšení kapacit a intenzity u jednotlivých terapií, ale také sociálně aktivizačních služeb či sociální rehabilitace.

V případě, že máte zájem o služby spolku Modrá pomáhá, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: i.drobiszova@nfkometa.cz nebo telefonicky: 603 581 897.

 

Spolupráce s Nadačním fondem KOMETA


Nadační fond KOMETA tu pro Vás bude i nadále a nabízí rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra do 18 let materiální a finanční příspěvky související s výchovně vzdělávací oblastí, bude podporovat jednotlivce i organizace podporující osoby s autismem a bude se také podílet na financování jednotlivých terapií a aktivit organizovaných spolkem Modrá pomáhá.

Bude také organizovat kulturní, sportovní a zábavní akce a spolupodílet se na činnostech spolku Modrá pomáhá.

Jaké konkrétní služby Nadační fond KOMETA nabízí se můžete dočíst zde. A v případě zájmu o jejich využívání, nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: i.drobiszova@nfkometa.cz nebo telefonicky: +420 603 581 897.