Kontakty

Kontaktní adresy


Sídlo a fakturační adresa, terapeutická místnost

Modrá pomáhá, z.s.

Křídlovická 911/34

603 00 Brno

IČ: 117 24 013

Datová schránka: f78r7kv

(vstup přes VIP parkoviště, za zastávou autobusu 84 – Křídlovická)

 

Provozní doba

Pondělí  8:00 – 12:00

Úterý      8:00 – 12:00

Středa    8:00 – 12:00

Čtvrtek   8:00 – 12:00

Pátek      8:00 – 12:00

V odpoledních hodinách dle předchozí domluvy. Děkujeme, že respektujete pracovní dobu.

 

Náš tým

Mgr. Lenka Staníčková

V organizaci působí jako:

 • speciální pedagog (sociálně aktivizační služby – individuální intervence s dětmi, odborné speciálně pedagogické poradenství, sociální rehabilitace, výroba a zapůjčení pomůcek)

V Modrá pomáhá, z.s. od: 

 •  září 2021 (říjen 2016 – duben 2018 zaměstnána v Nadačním fondu KOMETA)

Kontaktní údaje:

 •  mobil: +420 777 481 123
 • email: l.stanickova@modrapomaha.cz

Již před pěti lety jsem přišla do Nadačního fondu Kometa, protože jsem chtěla spojit výsledky studia speciální pedagogiky, poznatky z práce v běžné mateřské škole i vlastní zkušenost maminky čtyřletého syna. V průběhu času nám přibyl ještě 1 syn, který mě, jako předčasně narozený, naučil mnohé a nyní mi umožnil návrat k práci, kterou mám ráda.

Vystudovala jsem logopedii, surdopedii a francouzštinu na Masarykově univerzitě v Brně. Sleduji aktuální trendy v terapiích a v oboru se i nadále vzdělávám.
Odmalička ráda pomáhám lidem, to je to, co mě naplňuje. Snažím se vše vidět z té lepší stránky, i kdy je to někdy obtížné.
Ve spolku „Modrá pomáhá“ nejčastěji pracuji přímo s dětmi a jejich rodiči, buď u nás v centru, nebo v domácím prostředí. Volný čas trávím nejraději v přírodě s rodinou a naší jezevčicí.“

 

Životní motto: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ Jan Werich

 

 

Bc. Adéla Ročková

V organizaci působí jako:

 • speciální pedagog (sociálně aktivizační služby – individuální intervence s dětmi, odborné speciálně pedagogické poradenství, sociální rehabilitace, výroba a zapůjčení pomůcek)

V Modrá pomáhá, z.s. od: 

 •  září 2022

Kontaktní údaje:

 •  mobil: +420 734 359 746
 • email: a.rockova@modrapomaha.cz

Největší radostí je pro mě vidět malé i velké úspěchy dětí a štěstí v očích rodičů. I proto jsem začala pracovat ve spolku Modrá pomáhá, kde je mým snem takovéto okamžiky pomáhat tvořit a prožívat společně s rodinami. S dětmi s PAS mám zkušenost z táborů pro děti s narušenou komunikační schopností a logopedického stacionáře.

V práci zúročím vědomosti z bakalářského studia speciální pedagogicky, se specializací logopedie a surdopedie. Zkušenosti z logopedické sféry jsem získávala spoluprací se Soukromou klinikou LOGO, s.r.o. V organizaci Trojrozměr studuji znakový jazyk a mou malou profesní výzvou je, stát se tlumočnicí znakového jazyka.

Ve volném čase mě najdete v Novoměstské filharmonii s houslemi pod bradou, ale také u táboráku s kytarou v ruce při zpěvu těch největších odrhovaček. Ráda vyrážím na dlouhé túry po horách, běhám nebo zajdu na jógu. Miluji svou rodinu, přátele, psy, smích, dobrou kávu, sychravé počasí a životní nadhled.

 

 

 

Bc. Františka Dvořáková

V organizaci působí jako:

 • speciální pedagog (nácviky sociálních dovedností, deskové hry, odborné speciálně pedagogické poradenství, sociální rehabilitace, výroba a zapůjčení pomůcek)

V Modrá pomáhá, z.s. od: 

 •  září 2023

Kontaktní údaje:

 •  mobil: +420 731 129 482
 • email: f.dvorakova@modrapomaha.cz

Má cesta započala v roce 2014 dobrovolnictvím v Akademii nadání, neziskové organizaci v Plzni, kde jsem získala mnoho cenných zkušeností při práci s dětmi s Aspergerovým syndromem a ADHD. Později jsem zde dostala nabídku práce a po dobu pěti let asistovala na nácvikách sociálních dovedností a vedla svůj kroužek deskových her při studiu pedagogického lycea.

Zjistila jsem, že práce s dětmi je něco, co mě naplňuje. Cením si dětské upřímnosti, bezprostřednosti a radosti z maličkostí, což je také důvodem, proč s nimi tak ráda trávím čas. Současně mě těší jejich přítomnost, protože žijí teď a tady, v přítomném okamžiku, což je pro život tak důležité a jako dospělí mnohdy tuto schopnost ztrácíme.

Při své praxi se snažím uplatnit nejen své předchozí zkušenosti, ale také vědomosti z bakalářského studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii a etopedii. Svoji bakalářskou práci jsem věnovala vlivu nácviků sociálních dovedností na vztahy u lidí s Aspergerovým syndromem, při jejíž psaní jsem se ujistila v tom, čemu bych se chtěla v budoucnosti věnovat, protože právě v lekcích NSD vidím hlubší smysl.

Zde, v Modrá pomáhá, z. s., jsem začala pracovat v roce 2023 na pozici lektorky kroužku arte aktivity, což mi otevřelo dveře k úplně novým zkušenostem, krásným zážitkům a uvědomění, že umění má tu magickou schopnost léčit, spojovat a promlouvat k nám bez ohledu na to, jak staří nebo mladí jsme. Nyní jsem součástí Modrého týmu, což je pro mě velkou ctí, jelikož pracuji s lidmi, kteří mě každý den inspirují, motivují a mohu se od nich učit.

Moji hlavní náplní práce jsou Nácviky sociálních dovedností, Deskové hry ,,Deskovky“ a setkat se můžeme také na nepravidelných akcích, jakými jsou například víkendové pobyty, příměstské tábory a různé tvořivé dílny.

 

 

Ivana Drobiszová

V organizaci působí jako:

 • koordinátorka spolku Modrá pomáhá,  z.s. (obchodní a ekonomický úsek, vedení agendy zaměstnanců, externích terapeutů, asistentů a dobrovolníků)

V Modrá pomáhá, z.s. od: 

 •  leden 2023

Kontaktní údaje:

 •  mobil: +420 603 581 897
 • email: i.drobiszova@nfkometa.cz

působení v komeťácké rodině začalo v roce 2015, kdy jsem nastoupila do hokejového klubu HC KOMETA BRNO (Kometa Group, a.s.) na marketingové oddělení. S Nadačním fondem jsem byla tedy v úzkém kontaktu, neboť jsme společně pořádali několik marketingových a charitativních akcí.

Po 6 letech jsem se rozhodla z rodinných důvodů s těžkým srdcem brány klubu opustit. Po roce přišla ze strany vedení nabídka, zda bych neměla zájem spolupracovat přímo s Nadačním fondem KOMETA a spolkem MODRÁ POMÁHÁ, z.s.

Vzhledem k tomu, že jsem před nástupem do Kometa Group, a.s. provozovala rodinné centrum, kde jsem pořádala různorodé volnočasové aktivity pro děti a dospělé, je mi práce s dětmi blízká. Navíc jsem se vždy snažila pomáhat, proto jsem neváhala a nabídku přijala.

Od podzimu 2022 zajišťuji chod Nadačního fondu KOMETA a spolku Modrá pomáhá, z.s. po ekonomické, organizační a administrativní stránce. Mám na starosti agendu spojenou se zaměstnanci obou subjektů, dobrovolníky a asistenty. Také vedu správu našich klientů, jejich evidenci a žádosti o příspěvky, o které mohou žádat. Dalším mým důležitým úkolem je získávání finančních darů pro chod obou našich subjektů.

 

 

 

Renata Zábranská

V organizací působí jako:
• předsedkyně spolku

 

Kontaktní údaje:
• e-mail: zabranska@nfkometa.cz