Poradenství a přímá péče

PORADENSTVÍ A PŘÍMÁ PÉČE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na d.kmentova@modrapomaha.cz nebo na tel. čísle 778 976 811.

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme sociální poradenství v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči, průkaz ZTP apod. Dáme Vám doporučení na odborníky v oblasti psychiatrie, psychologie, logopedie či kontakty na poradenská centra: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, raná péče a jiné.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Terénní práce s dítětem v rodině suplující, doplňující nebo navazující na ranou péči. Jedná se zejména o výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické či speciálně pedagogické činnosti.

Je zaměřená na rozvoj smyslů, motoriky, logopedická prevence, nácvik sociálních dovedností, sebeobsluhy, rozvoj komunikace atd. – dle individuálních potřeb dítěte.

 

ZAPŮJČENÍ POMŮCEK

Pomůcky si můžou klienti zapůjčit ve formě laminovaných kartiček, elektronických, hmatových, zvukových a jiných didaktických pomůcek, zaměřujících se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, předškolní dovednosti, sebeobsluhy aj. 

Máme k dispozici také knihovnu, kde je možné si zapůjčit jak odbornou literaturu, tak beletrii. Ani malí čtenáři nejsou zanedbáni a naleznou zde dětskou literaturu – encyklopedie, klasické knihy, či knihy doplněné o piktogramy. 

Pomůcky je možné zapůjčit do domácího prostředí, ale jsou také používány speciálními pedagogy při přímé práci s dítětem.

V případě zájmu o využití služby kontaktujte speciální pedagožky Bc. Helenu Dohnálkovou (+420 734 359 746) nebo Mgr. Lenku Staníčkovou (+420 777 481 123).