Poradenství a přímá péče

PORADENSTVÍ A PŘÍMÁ PÉČE


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba je práce s dítětem suplující, doplňující nebo navazující na ranou péči. Jedná se zejména o výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické či speciálně pedagogické činnosti. Služba je zaměřená především na rozvoj smyslů, motoriky, logopedické prevence, nácvik sociálních dovedností, sebeobsluhy, rozvoj komunikace atd. – dle individuálních potřeb dítěte. U dospívajících či dospělých se v rámci služby rozvíjí především sociální dovednosti.

Individuální intervence probíhají buď formou terénní péče, tedy přímo v rodině (určeno především mimobrněnským, při problematickém cestování apod.), nebo v prostorách naší kanceláře v terapeutické místnosti (preferovaná varianta z důvodu časové úspory speciálního pedagoga, dostupnosti pomůcek, nácviku pobytu a práce v novém prostředí, motivace ve formě využití herny jako odměny po práci…).

 

ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • Pro děti do 4 let věku

Zpravidla určeno pro děti čekající na potvrzení diagnózy, případně čerstvě diagnostikované či děti čekající na zařazení do rané péče.

Intervence probíhají za přítomnosti rodiče či pečujícího pod vedením speciálního pedagoga formou pravidelných skupinových lekcí v terapeutické místnosti v prostorách naší kanceláře, a to 1x za 14 dní ve skupině do 5 dětí. Lekce jsou strukturované a zaměřené především na rozvoj smyslů a motoriky. 

V rámci setkávání budou rodiče seznámeni s možnostmi využití různých pomůcek, typy výchovně vzdělávacích přístupů a metod. Pomůcky bude možné si také po dobu jednoho měsíce zapůjčit.

 

  • Pro děti od 5 do cca 10 let

Služba suplující nebo doplňující ranou péči. Individuální intervence probíhají 1x za 14 dní 60 minut v domácím prostředí nebo v prostorách naší kanceláře v terapeutické místnosti. Součástí intervence je rozhovor s rodiči, seznámení s jednotlivými aktivitami a doporučení vhodných činností pro dané dítě. Při samotné intervenci preferujeme nepřítomnost rodičů (rodiče můžou mezitím využít k odpočinku vedlejší místnost, kde pro ně bude připraveno drobné občerstvení nebo si jít případně vyřídit co potřebují).

Intervence se zaměřují zejména na výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické či speciálně pedagogické činnosti. Například na rozvoj smyslů, motoriky, sebeobsluhy, komunikace atd. – dle individuálních potřeb dítěte.

V rámci poskytované služby jsou dětem k dispozici pomůcky, které je možné si také po dobu jednoho měsíce zapůjčit.

 

  • Děti od 10 do cca 15 let

Individuální intervence probíhají 1x za 14 dní v rozsahu 60 minut v domácím prostředí nebo v prostorách naší kanceláře v terapeutické místnosti. Součástí intervence je rozhovor s rodiči, seznámení s jednotlivými aktivitami a doporučení vhodných činností pro dané dítě. Při samotné intervenci preferujeme nepřítomnost rodičů (rodiče můžou mezitím využít k odpočinku vedlejší místnost, kde pro ně bude připraveno drobné občerstvení nebo si jít případně vyřídit co potřebují).

Intervence se zaměřují zejména na výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické či speciálně pedagogické činnosti. Například na rozvoj komunikace, logopedickou prevenci, nácvik sociálních dovedností atd. – dle individuálních potřeb dítěte.

V rámci poskytované služby jsou dětem k dispozici pomůcky, které je možné si také po dobu jednoho měsíce zapůjčit.

 

  • Děti nad 15 let a dospělí

Individuální nebo skupinové intervence probíhají 1x za 14 dní v rozsahu 60 minut v prostorách naší kanceláře v terapeutické místnosti nebo externě pro nácvik modelových situacích běžného života (cestování, nákup, lékař, práce apod.). 

Intervence se zaměřují zejména na sociální a speciálně pedagogické poradenství. Například na rozvoj komunikace, nácvik sociálních dovedností, řešení následujících témat: dospívání, sexualita, zaměstnání, samostatnost apod.

 

Cena:

  • v prostorách Nadačního fondu KOMETA a Modrá pomáhá, z.s. služba zpoplatněna symbolickou částkou 100 Kč/hod. (zahrnuje náklady na práci terapeuta, pomůcky, materiál, aj.)
  • mimo prostory služba zpoplatněna částkou 200 Kč/hod.(časová náročnost výjezdu a pohonné hmoty)

 

ZAPŮJČENÍ POMŮCEK

Pomůcky si můžou klienti zapůjčit ve formě laminovaných kartiček, elektronických, hmatových, zvukových a jiných didaktických pomůcek, zaměřujících se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, předškolní dovednosti, sebeobsluhy aj. 

Máme k dispozici také knihovnu, kde je možné si zapůjčit jak odbornou literaturu, tak beletrii. Ani malí čtenáři nejsou zanedbáni a naleznou zde dětskou literaturu – encyklopedie, klasické knihy, či knihy doplněné o piktogramy. 

Pomůcky je možné zapůjčit do domácího prostředí, ale jsou také používány speciálními pedagogy při přímé práci s dítětem.

V případě zájmu o využití služby kontaktujte speciální pedagožky Bc. Adélu Ročkovou (+420 734 359 746) nebo Mgr. Lenku Staníčkovou (+420 777 481 123).

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme sociální poradenství v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči, průkaz ZTP apod. Dáme Vám doporučení na odborníky v oblasti psychiatrie, psychologie, logopedie či kontakty na poradenská centra: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, raná péče a jiné.