VÍKENDOVÝ POBYT – mladší děti květen 2023

16 Kvě VÍKENDOVÝ POBYT – mladší děti květen 2023

Na začátku měsíce května proběhl již tradiční víkendový pobyt, který je určen rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra z řad našich klientů. Uvedený pobyt pořádá každý rok spolek Modrá pomáhá, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem KOMETA.

Letos jsme využili krásného prostředí golfového resortu Kořenec, jehož vedení nám poskytlo kompletně své prostory, za což jim moc děkujeme.

Květnový program byl určen dětem od 5 do 10 let, kdy jsme připravili téma s pohádkovým názvem ZÁCHRANA ŠMOULÍ VESNICE, díky koncepci hotelu a zasazení do okolní krásné přírody,

Celý pobyt a jeho zaměření není ale určen pouze dětem s autismem. Primárně plánujeme aktivity pro děti s PAS, ale zároveň se snažíme připravit program i pro jejich rodinné příslušníky. Na záchranu šmoulí vesnice jsme si proto přizvali na pomoc i sourozence, kteří nám s radostí pomohli.

Šmoulové nás provázeli celé tři dny, a to pod vedením Šmoulinky a taťky Šmouly, kteří objevili vzácné kouzelné zrcadlo, ze kterého jsme se všichni dozvěděli, že se vesnici chystá zničit zlý čaroděj Gargamel. Proto, aby byla vesnice zachráněna, bylo nutné, získat tři kouzelné perly. Díky spojení našich sil s malými Šmouly, kdy jsme museli zdolat různé překážky a plnit zábavné úkoly, se nám to na závěr pobytu podařilo. Cílem bylo, abychom dětem ukázali, že i když každého baví různé věci, je dobré se spojit a pak dokážeme více, než si myslíme.

Pro rodiče byla připravena odborná přednáška na téma Senzomotorika s terapeutkou, která působí v centru SAREMA BRNO, a to paní Mgr. Darjou Rontovou. Paní Rontové patří velké díky, neboť rodiče díky ní získaly mnoho cenných informací a doporučení, jak se svými dětmi dále pracovat. Obec Kořenec jim pak také umožnila návštěvu Muzea Kořenec, starého větrného mlýna, a to zcela zdarma. Děkujeme.

Sourozenci i s rodiči si mohli vyzkoušet základy golfu v golfové akademii. Věříme, že ve volných chvílích načerpali alespoň trošku energie do dalších dní, neboť péče o naše malé klienty je náročná a rodiče si tímto zaslouží velký obdiv. Jsme rádi, pokud můžeme svou aktivitou alespoň jednou do roka pomoci.

Děkujeme všem rodičům, asistentům za jejich péči o děti a zaměstnancům resortu Kořenec, kteří byli opravdu skvělí, jejich přístup k nám a našim klientům byl neskutečně vstřícný.

Děkujeme také HC KOMETA BRNO za poskytnuté dary pro malé účastníky víkendového pobytu a dalším spřáteleným organizacím, které nám pomohly jak s programem nebo s dalšími věcnými dary.

I když jsou pro nás tyto pobyty organizačně velmi náročné, vidíme v nich velký smysl a už teď se těšíme na červen, kdy připravujeme víkendový pobyt pro starší děti.

Fotky z víkendového pobytu nalezenete zdehttps://nadacnifondkometa.cz/vikendovy-pobyt-mladsi-deti-kveten-2023/