30. 5. 2024 KAPACITA NAPLNĚNA! Přednáška na téma Sexualita lidí s poruchou autistického spektra

16 Kvě 30. 5. 2024 KAPACITA NAPLNĚNA! Přednáška na téma Sexualita lidí s poruchou autistického spektra

Milí pečující,

v měsíci květnu jsme si pro Vás připravili přednášku na téma Sexualita lidí s poruchou autistického spektra.

Přednáška bude probíhat formou skupiny pro rodiče a další pečující – max. 15 účastníků (my zaměstnanci nebudeme přítomni, pouze na začátku při organizačních záležitostech)

Přednášející:

Mgr. Hana Šimáčková– speciální pedagožka, poradkyně pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, lektorka:

„Mnoho rodičů lidí s postižením prožívá strach a obavy ze sexuality svých potomků. Je to zcela přirozené. Důležité je, aby na to nezůstávali sami a mohli se poradit s někým, kdo je odborně i lidsky podpoří. Na společném setkání usiluji vždy o vytvoření bezpečného prostoru pro všechny pečující, aby zde mohli sdílet právě to, co je aktuálně v oblasti sexuality jejich potomků zajímá či trápí. Ať už v prostředí skupiny, tak případně po skončení setkání v individuálním rozhovoru. Během setkání srozumitelnou a respektující formou účastníkům předávám důležité informace k tématu sexuality lidí s mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Snažím se o napojení na důležité materiály, edukační pomůcky a služby, které se tomuto tématu věnují v rámci školství, sociálních služeb či zdravotnictví. Vážím si každého rodiče, který přes svou únavu a náročnou životní situaci přijde věnovat svůj cenný čas našemu setkání. Těším se na vás.“

 

Více o lektorce:  https://www.nebudnanule.cz/mgr-hana-simackova/

KAPACITA NAPLNĚNA!

Termín: čtvrtek 30.5.2024

Čas: 16:00 – 18:30 hod (prosíme přijít cca 10 min předem) + poté 20 min na individuální konzultace

Kde: terapeutická místnost Nadačního fondu KOMETA, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno (vstup přes vrátnici u VIP parkoviště, mělo by být možné zde také zaparkovat)

Cena: 100,- kč (úhrada fakturou před konáním akce)

Akce probíhá za finanční podpory Nadačního fondu Kometa

 

Přihlášení přes náš rezervační systém zde: https://modrapomaha.cz/registrace/ (ideálně do pátku 24.5.2024)