Děkujeme

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří podpořili naši činnost.