Naše činnost

Nadační fond KOMETA vám může pomoci v následujících oblastech:

  • Sociální a speciálně pedagogické poradenství rodinám
  • Výroba speciálních didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • Zprostředkování a částečné financování asistence (navazujících na činnost asistenta pedagoga – zájmové aktivity, doučování, pobyty apod.)
  • Pořádání zájmových, terapeutických a kulturních činnosti pro děti s PAS a rodiny

Veškeré výše zmíněné činnosti a služby poskytuje Nadační fond KOMETA ZDARMA.

Do naší činnosti rovněž spadá pořádání pravidelných veřejných akcí za účelem:

  • Pořádání veřejných akcí za účelem získání finančních prostředků na činnost a rozvoj organizace
  • Zprostředkování kulturních a zábavných zážitků široké veřejnosti
  • Šíření prevence a osvěty v problematice PAS
  • Práce na projektech, jejichž cílem je podpora cílové skupiny
  • Spolupráce s dalšími organizacemi