Modrobílá rodina se rozrůstá

28 Zář Modrobílá rodina se rozrůstá

MODROBÍLÁ RODINA SE ROZRŮSTÁ O DALŠÍHO ČLENA

                                                                                      

Nadační fond KOMETA za své téměř sedmileté působení získal nejen mnoho zkušeností, ale také důvěru klientů, a v oboru práce s dětmi s autismem i velmi dobré jméno. Realizovali jsme nespočet akcí, terapií a volnočasových aktivit. Naše služby využívá aktuálně 200 rodin s dětmi s poruchou autistického spektra a každý týden evidujeme další zájemce. Portfolio našich aktivit je opravdu široké, jako jediná organizace na Jižní Moravě nabízíme takové spektrum služeb, činností a příspěvků. Rozhodli jsme se ve spolupráci s HC Kometa Brno založit další organizaci, která služby nadace doplní a nabídne je i osobám s autismem starším osmnácti let.

Do naší modrobílé rodiny vítáme organizaci s názvem Modrá pomáhá, z. s. Založením spolku se nám otevřou nové možnosti nejen na poli působení, vzdělávání, výchovy a realizaci akcí pro osoby s poruchou autistického spektra, ale také se nám rozšíří možnosti v oblasti čerpání dotací a grantů.

Modrá pomáhá, z.s. vznikl jako organizace doplňující a navazující na služby dlouhodobě fungujícího Nadačního fondu KOMETA. Jak již bylo řečeno, založením spolku můžeme reagovat na stále se zvyšující poptávku potřeb osob s poruchou autistického spektra a máme možnost rozšiřovat nabídku služeb a navyšovat kapacity. Spolek bude nejen dětem, ale i dospělým s diagnózou poruch autistického spektra žijících na území Jihomoravského kraje nabízet své služby. Jedná se zejména o volnočasové aktivity, terapie, sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem či semináře, workshopy a setkávání pro rodiče a širokou veřejnost.

Nadační fond KOMETA tu pro klienty bude i nadále a rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra nabízí materiální a finanční příspěvky související s výchovně vzdělávací oblastí, bude podporovat jednotlivce i organizace podporující osoby s autismem a bude úzce spolupracovat se spolkem Modrá pomáhá.

Přínosem pro klienty obou organizací jsou také nově připravené prostory na adrese Křídlovická 34 (ve Winning Group Areně), které budou lépe vybaveny a uzpůsobeny potřebám osob s autismem. V nich také bude probíhat většina terapií a aktivit. Do budoucna plánujeme rozšíření nabídky služeb a s ohledem na možnosti i navýšení kapacit a intenzity u jednotlivých terapií, ale také sociálně aktivizačních služeb či sociální rehabilitace.

Věříme, že tato cesta je přínosná především pro klienty, protože nabízí spektrum možností a dává nám prostor pracovat na projektech, ve kterých vidíme velký potenciál. Rádi bychom jednou osobám s autismem a jejich rodinám nabídli komplexní služby, abychom jim usnadnili nelehkou cestu, kterou ve svých životech prochází. Na základě našich zkušeností víme, že právě zmiňovaná komplexnost je stěžejní a budeme při naší práci dělat maximum, abychom klientům byli tak silnou oporou, jako doposud.

V případě, že máte zájem o služby spolku Modrá pomáhá, navštivte webové stránky www.modrapomaha.cz

Přehled činností a poskytovaných příspěvků Nadačního fond KOMETA naleznete na www.nadacnifondkometa.cz

Mgr. Tereza Kučerová, koordinátorka Nadačního fondu KOMETA, předsedkyně Modrá pomáhá, z.s.