Plánované služby

PLÁNOVANÉ SLUŽBY


Naše služby jsou určeny pouze registrovaným klientům!

V případě zájmu nás kontaktuje na i.drobiszova@nfkometa.cz nebo na tel. čísle 603 581 897.

 

SETKÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH 

Pro dospívající a mladé dospělé osoby s autismem plánujeme setkávání, jejichž cílem bude především socializace, podpora a nácvik v běžných životních situacích – nákupy, cestování, objednání v restauraci, sebeobsluha apod. Také bychom se rádi zaměřili na témata pro ně aktuální – sexualita, komunikace, osamostatnění apod. Či témata, která jsou pro ně zajímavá, avšak nemají s kým své zájmy sdílet – obvykle počítačové hry, sběratelství.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

SETKÁVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM 

V rámci roku organizujeme setkávání rodičů dětí s autismem s odborníky, kteří se věnují problematice autismu a předávají rodičům cenné informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní témata, jako je např. komunikace, motivace dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také další aktuální témata, která každodenní život s dětmi a dospívajícími přináší.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.

 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY/SEMINÁŘE 

Pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme odborné přednášky na aktuální témata, přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Například emoce, motivace, sourozenci dětí s autismem, ABA terapie, šikana atd.

V případě zájmu o využití služby budete o jejím konání informování e-mailem s dostatečným předstihem. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému, a o termínu přihlašování budete dopředu informováni.