Kdo jsme

Počátky Nadačního fondu KOMETA byste našli již v roce 2014, ba i možná dříve, ač se jednalo spíše o smělé myšlenky. Nyní může Kometa hrdě prohlásit, že má svůj Nadační fond.  Nadační fond KOMETA přebral záštitu nad všemi charitativními akcemi, které jihomoravský hokejový klub za desetiletí vybudoval a na mnohé také úspěšně navazuje.

To však zdaleka není vše, čemu se bude Nadační fond KOMETA věnovat. Mimo pořádání již výše zmíněných charitativních akcí a sbírek bude také podporovat rodiny, jejichž dětem do života vstoupila diagnóza poruchy autistického spektra (známější pod pojmem autismus; dále PAS). Vzhledem k tomu, že dětí s touto diagnózou bohužel rapidně přibývá, Nadační fond KOMETA bude pomáhat nejen samotným dětem, ale i jejich rodičům a rodinám. Jejich životní cestu jim bohužel znesnadňuje hned několik faktorů. Česká republika například trpí akutním nedostatkem odborných asistentů, kteří by dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám pomáhali. Další věcí je také fakt, že pokud se rodině podaří erudovaného asistenta najít nad rámec nabízených stávajících služeb, musí jeho služby platit sama, což si může dovolit jen zlomek z mnoha rodin.

Nadační fond KOMETA se tedy bude ubírat více směry. Zaprvé by rád přispěl ke zvýšení počtu odborných asistentů k dětem s PAS. Toho chceme docílit prostřednictvím navázání spolupráce s Masarykovou univerzitou. Z řad studentů bychom rádi vybrali ty, kteří mají o práci asistenta opravdový zájem, a v rámci naší spolupráce bychom je rádi prakticky připravili na tuto práci, a následně jejich služby zprostředkovali rodinám.

Dalším směrem, kterým se Nadační fond KOMETA ubírá, je provoz poradenského centra, ve kterém bude rodinám s dětmi s PAS poskytnuto sociální poradenství a zprostředkování pomůcek potřebných pro práci a vzdělávání dětí s PAS. Mimo jiné také Nadační fond KOMETA spolupracuje s Fakultou informačních technologií Masarykovy univerzity, která pro rozvoj dětí s PAS vyvíjí s podporou firmy Microsoft vlastní vzdělávací systém – NEWRON.

Naše služby budou bezplatné a jsou určené dětem do 18 let žijícím na území Jihomoravského kraje, které mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra.

Prostředky nezbytné pro svoji činnost a její rozvoj chce Nadační fond KOMETA postupně získávat ze sponzorských příspěvků a veřejných sbírek v rámci pořádaných sportovních a společenských setkání, ale také z grantů a dotací. Jednou z prvních akcí, kde mohli případní dárci projevit svoji velkorysost, byl charitativní turnaj Kometa Golf Challenge 2014, který se konal v golfovém resortu Kaskáda. Tento turnaj na podporu činnosti nadačního fondu se konal i letos, a byl stejně úspěšný jako jeho první ročník. Pevně věříme, že aktivních hráčů bude čím dál více a podpoří tak stovky dětí i rodin, které pomoc potřebují.