VÍKENDOVÉ POBYTY 2022

27 Kvě VÍKENDOVÉ POBYTY 2022

VÍKENDOVÉ POBYTY

V první polovině května se konaly v Pasohlávkách VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra, jejich sourozence, rodiče a pečující. Jak organizaci, tak následný program, měl na starosti spolek Modrá pomáhá za podpory Nadačního fondu KOMETA. Účastníci byli ubytovaní ve Ville Marcus a Penzionu KOMETA v Pasohlávkách, stravování pak probíhalo v Kometa Pub Pasohlávky.

Pro všechny děti, jak s diagnózou, tak intaktní, byl připraven celodenní zábavně vzdělávací program. Ten byl rozdělen na dopolední a odpolední blok. Pro rodiče a pečující byl víkendový program koncipován spíše jako odpočinkový, tedy mohli využít návštěvy sauny, odpočívat nebo si zajít či zajet na výlet do krásného okolí Pálavských vrchů. Na sobotní odpoledne byl pro rodiče připraven workshop a večer se pak konalo společné posezení.

První skupina (6. – 8. května) byla určena pro děti s poruchou autistického spektra od 4 do 10 let, druhá skupina (13. – 15. května) byla zaměřena na děti starší deseti let. Při rozdělování dětí není rozhodující pouze věk, ale první termín byl určen především pro děti, které potřebují větší péči, individuálnější přístup, jsou méně samostatné, a do druhé byly zařazeny děti soběstačnější s lepšími komunikačními schopnostmi a motorickými dovednostmi. Pro letošní rok jsme se i s ohledem na místo konání rozhodli pro téma VODNÍ SVĚT u obou pobytů.

Prvního turnusu se zúčastnilo celkem 50 osob, druhého pak 41, když počítáme jak děti, sourozence, rodiče i asistenty. Asistenci na pobytech nám zajišťovali dobrovolníci z řad studentů, protože každé dítě potřebovalo dopomoc, jelikož velká většina činností a aktivit se konala bez rodičů. Všem dobrovolníkům jsme velice vděčni, protože bez jejich pomoci by nebylo možné takovou akci zrealizovat.

Co se programu týče, kromě seznamovacích her, aby se všichni účastníci lépe poznali, a hlavně aby si děti zvykly na přiřazené asistenty, byly v programu zařazeny pohybové či výtvarné aktivity nebo procházky se zábavnými úkoly. Děti si po celou dobu pobytu malovaly nebo zapisovaly do lodního deníku, aby mohly následně ukázat rodičům, co vše dělaly, ale také aby si mohly víkendový pobyt kdykoli připomenout. První turnus jsme zakončili cestou za pokladem, který dětem předal pirát Puk, druhý turnus byl pak zakončen plavbou lodí a předáním dárků i diplomů přímo od kapitána.

Pro rodiče byl připraven již zmiňovaný workshop vedený psycholožkami z SPC Jihlava (Mgr. Zuzanou Marečkovou Kloudovou a Mgr. Bc. Evou Libánskou). První termín byl směřován na téma smíření s diagnózou, přijetí rodiny a podpora rodičů. Druhý termín pak na téma dospívání a sexuality. Mimo získání cenných informací a rad se nám workshopy osvědčily jako skvělý prostředek pro sdílení a seznámení rodin. Některé z nich si na sebe předaly kontakty a domlouvaly si společné setkání či dovolenou, a právě to považujeme jako skvělou přidanou hodnotu pobytů pro celou rodinu.

Oba víkendové pobyty za týmy Modrá pomáhá, z. s. a Nadační fond KOMETA hodnotíme velmi dobře. Snažili jsme se pro rodiny udělat maximum, aby si alespoň na chvíli mohli odpočinout, načerpat energii, poznat nová místa a lidi. Velmi pozitivní zpětnou vazbu máme i od rodičů, které jsme žádali o hodnocení, kterého si ceníme a máme díky němu možnost zhodnotit naše služby.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmám Kometa group a.s., Kappa a Ravensburger za darované předměty, které sloužily jako odměny a dárky pro děti. Děkujeme také CK Pálava za krásné ubytování, profesionální přístup a poskytnutí slevy. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se pobytů účastnili a také všem rodinám, které nám důvěřovaly a prožily víkendy společně s námi.